BE 2021 - Lis Jednohlavý - AL Výrobu

BE 2021 - Lis Jednohlavý 

Výrobca: ATLA COOP
Typ: BE 2021
Rok výroby: 2007
Stav: 100%
Cena (€): 5.500,-

 

POPIS:
 

● Pracovný stôl je odliaty z ocele G23, vďaka čomu je stroj veľmi robustný a umožní
pracovať dlhé roky bez problémov.
● Simultánny záber lisovacích hláv.
● Jednoduché a rýchle horizontálne nastavovanie lisovacích jednotiek
pomocou metrického ciachovania.
● Rýchla výmena nožov.
● Nože sú zabezpečené proti pohybu magnetickým systémom.
● Vďaka miznúcej podpere svoriek z pracovnej dosky, je možné lisovať aj menšie rámy.
Doplnky:
● Lisovacie nože