FA 1010 - Stredisko na spracovanie a rezanie PVC

 

 • Systém načítavania s nulovou stratou času.
 • Servo - riadená rezacia súčiastka s 0.1° rezacou senzitivitou medzi 30-150 stupňovým
  uhlom.
 • Modulárny, ergonomický, jednoducho ovládateľný, rovnomerný, so stolársky
  optimalizovaným programom a flexibilnou programovou štruktúrou realizovanou
  dvadsaťročnou skúsenosťou.
 • Tlačiareň čiarového kódu.
 • Súčiastka na spracovanie, v ktorej sú realizované všetky navŕtané diery, otvory na
  kanáliky a značkovacie operácie.
 • Zhromažďovacia jednotka, ktorá umožňuje jednoduchý prístup k častiam zariadenia.
 • Modulárna štruktúra, ktorá pracuje v tom istom čase.
 • Minimalizuje odpad, automaticky zbiera poškodené profily.
 • Znovu spracováva použiteľnú dĺžku odpadového materiálu.
 • Umožňuje plánovanie kapacity produkcie.
 • Štandardná a vysoká kapacita produkcie.
 • Kontinuálny Kaban tréning a technický servis.
 • 100% vyrobené v Turecku aj s jeho dizajnom, pokročilou technológiou, produkciou
  a kapitálom.
 • Šetrenie ľudskej pracovnej sily a času pri rezaní, vŕtaní a vyrábaní kanálikových
  otvorov.
 • Maximálna bezpečnosť vďaka CE certifikátu komponentov.

Voliteľné príslušenstvo:

 • Posilnený oceľový vrták
 • Koncový frézovač
 • Nakladač na profil

Doplnky: