FA 1020 - Obrábacie centrum s automatickým skrutkovaním výstuží

 

 • Servom ovládaná rezná jednotka s 0,1o rezacou citlivosťou medzi uhlami 30o - 150o.
 • Servo motorom ovládaný frézovací nástroj pre odvodňovacie drážky pod rôznymi uhlami (s 0,01o krokom).
 • Flexibilná štruktúra programu harmonizovaná so štandardmi výroby a optimalizáciou.
 • Tlačiareň čiarového kódu.
 • Obrábacia jednotka frézuje všetky otvory, kanály a vykonáva značkovacie operácie.
 • Rovnaké rozmery obrobených kusov v každom čase.
 • Samočistiace a odsávacie systémy prachu.
 • Minimalizovanie neužitočného odpadu a jeho nazhromaždenie do zbernej nádoby prebieha automaticky.
 • Umožňuje plánovanie výrobnej kapacity.
 • Štandardná a vysoká výrobná kapacita.
 • Nepretržité KABAN školenia a technický servis.
 • Úspora ľudských zdrojov a času výrobného procesu.
 • Plne zabraňuje pracovným úrazom a vlastní bezpečnostný certifikát CE.
 • Automatický skrutkovač oceľových výstuží.

 

Doplnky:

 • Frézovanie stľpikov
 • Automatické nakladanie profilov.