BE 2021 - Lis Jednohlavý Pre AL Výrobu

● Pracovný stôl je odliaty z ocele G23, vďaka čomu je stroj veľmi robustný a umožní
pracovať dlhé roky bez problémov.
● Simultánny záber lisovacích hláv.
● Jednoduché a rýchle horizontálne nastavovanie lisovacích jednotiek
pomocou metrického ciachovania.
● Rýchla výmena nožov.
● Nože sú zabezpečené proti pohybu magnetickým systémom.
● Vďaka miznúcej podpere svoriek z pracovnej dosky, je možné lisovať aj menšie rámy.

Doplnky:

● Lisovacie nože